You are here

Missie

Naar ons idee zijn er veel mensen die door het overlijden van een dierbare in een vorm van (soms tijdelijk) isolement geraken. Dat kan komen doordat de omgeving het lastig vindt om steeds maar weer de juiste woorden te moeten vinden in deze netelige situatie, waarin een verkeerd woord soms zo extra hard kan aankomen. Lotgenoten begrijpen dit veelal (beter) van elkaar en kunnen daarom veel voor elkaar betekenen.

 

De stichting zet zich in om in de stad Groningen een ontmoetingsplek te bieden aan nabestaanden die achterblijven na het verlies van hun partner of andere dierbare.

De doelgroep bestaat uit mensen die een dierbare hebben verloren en die woonachtig zijn in Groningen en omstreken.