Welkom

Welkom op de website van Café Naderhand in Groningen.

Mededeling omtrent de toekomst van (Café) Naderhand

Groningen, 21 juni 2019
 
Aan betrokkenen en geïnteresseerden van Café Naderhand
 
Vandaag bijeen in haar laatste vergadering heeft de werkgroep (waarbinnen formeel het bestuur) besloten om de Stichting Naderhand per 1 juli 2019 op te heffen.
Zoals bekend heeft de werkgroep al eerder per 1 januari j.l. haar ondersteuning aan de caféformule in Het Heerenhuis stopgezet wegens te geringe belangstelling.
Het is ook de laatste maanden niet gelukt om door te gaan met de tweede activiteit te weten het organiseren van enkele themabijeenkomsten. 
 
De financiële situatie van de stichting is zodanig slecht dat het niet lukt om een themabijeenkomst te organiseren.
 
De werkgroep betreurt dit besluit maar ziet geen andere mogelijkheid.
Wij wensen u al het goede.
 
met een vriendelijke groet,
werkgroep Naderhand
bestuur Naderhand (S. Smits,  J.H. Andriessen, Y.E. de Bruin)

 

Groningen, 1 december 2018

Het bezoekersaantal is de laatste tijd aanzienlijk teruggelopen tot maximaal 5 bezoekers per keer. Het uitblijven van groei heeft de werkgroep doen besluiten het inloopcafé per 1 januari 2019 niet langer te ondersteunen.
 
Dit betekent niet dat u dan niet meer de derde zondag van de maand in Het Heerenhuis kan komen, dat blijft natuurlijk mogelijk als ‘gewone’ cafébezoeker. Die afspraak kunt u met elkaar maken.
 
Het betekent wel dat deze bijeenkomsten niet meer zullen plaats vinden onder de vlag en verantwoordelijkheid van de Stichting Naderhand.
 
Het laatste inloopcafé onder de vlag van Naderhand zal dus plaats vinden op

zondag 16 december vanaf 14 uur in Het Heerenhuis.

Daar zal één van ons aanwezig zijn om ons besluit zo nodig te kunnen toelichten en te bekijken met de aanwezigen welke initiatieven de bezoekers zelf kunnen nemen.
 
De werkgroep heeft besloten wel door te gaan met het organiseren van themabijeenkomsten (in het Poortershoes), waarbij de frequentie zal afhangen van een aantal factoren zoals beschikbare mankracht, budget en onderwerpen. Wordt er door ons iets georganiseerd dan zullen wij dat bekend maken via deze nieuwbrief, de media en flyers.
De Stichting Naderhand houdt dus niet op te bestaan, maar zal in afgeslankte vorm verder gaan.
 
Wij blijven bereikbaar via ons e-mailadres  info@cafenaderhand.nl
 
een hartelijke groet,
bestuur en werkgroep van Stichting Naderhand

 

Voor het organiseren van het café en de activiteiten wordt een financiële ondersteuning bijzonder op prijs gesteld. Onder het tabblad ANBI vindt u de benodigde gegevens. 
Het banknummer van de Stichting Naderhand:   NL63 INGB 0007 6918 59  

Wij zijn ook te vinden op Facebook