You are here

ANBI

Informatie over Naderhand

In april  2017 zijn wij door de belastingdienst aangemerkt als een  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.
Meer informatie kunt u o.m. vinden op  http://www.goededoelen.nl/anbi 

 

In dat kader publiceren wij de volgende gegevens:

Onze naam

Stichting Naderhand (bij publiek bekend onder de naam Café Naderhand)

Het RSIN fiscaal nummer

RSIN staat voor Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer

Het nummer is: xxxxxx961

Ons adres

postadres: Xxxxxxxxxxxx XX   9725 LD Groningen

Het doel van de stichting

Het doel is om nabestaanden met elkaar in contact te brengen en als er behoefte is, om activiteiten af te kunnen spreken. Daartoe worden maandelijkse bijeenkomsten  georganiseerd in een seperaat deel van Het Heerenhuis. Daarnaast organiseren we elk kwartaal een themabijeenkomst welke  plaatsvindt in hetzelfde café, maar dan in een andere (grotere) ruimte.

De hoofdlijnen van ons beleidsplan

  • De stichting zet zich in om in de stad Groningen een ontmoetingsplek te bieden aan nabestaanden die achterblijven na het verlies van hun partner of andere dierbare. Daarnaast worden thematische middagen aangeboden met sprekers, en worden wandelingen georganiseerd o.l.v. een Gilde stadsgids.
  • Omdat het Noorderlichtfonds zich heeft opgeheven hebben wij in 2016 een subsidie kunnen ontvangen van € 1350,-  Tot die tijd hadden wij geen financiële middelen en werd een kleine bijdrage gevraagd aan de deelnemers. De stichting wil haar werkzaamheden financieren uit giften en fondsen.
  • Het beheer van het vermogen is in handen van het bestuur, i.c. de penningmeester.
  • Uit het vermogen worden gemaakte onkosten vergoed; er is geen bezoldiging, het is uitsluitend vrijwilligerswerk.

Samenstelling van het bestuur

voorzitter:               S. Smits  (Steven)
secretaris:               Y.E. de Bruin  (Ylona)
penningmeester:  J.H. Andriessen  (Jos)

Het beloningsbeleid

Bij Naderhand zijn alleen medewerkers op vrijwillige basis werkzaam; er zijn geen werknemers in loondienst. De bestuursleden en werkgroepleden ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld.

Verslag van werkzaamheden

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten zijn te vinden in ons jaarverslag 2016 en op de website onder de tabbladen Thema en het Archief

Financiële verantwoording

Deze kunt u  hier  vinden (zie ook website tabblad Stichting)

Bankrekeningnummer::   NL63 INGB xxxx xxx8 59  t.n.v. Stichting Naderhand